Aktualizace

Inovujeme a aktualizujeme

Newlogic CMS neustále technicky zdokonalujeme a rozvojíme o další moduly a funkcionality.
Newlogic CMS je plně nová a současná verze našeho CMS a nabízí nejnovější technologie a podporu verze PHP 8.2+

Verze 3.4.5-3.4.8

15.3.2024

 • možnost vlastního řazení souborů a složek
 • vylepšení exportů dat do excelu
 • drobné úpravy vzhledu a opravy chyb
 • pravidelná aktualizace knihoven

Verze 3.4.4

22.1.2024

 • přidána možnost kešování sekcí
 • drobná úprava názvosloví
 • přidána filtrace v tabulkách a podtabulkách
 • pravidelná aktualizace knihoven

Verze 3.4.1-3.4.3

3.1.2024 - 12.1.2024

 • nový modul - cross-sell
 • přidány náhledy obrázků při uploadování souborů
 • úprava data vytvoření a data editace entit
 • přidáno právování na taby v detailu produktu, článku apod.
 • oprava skrývání inputů
 • aktualizace měřících kodů
 • přidání překladů pro výrobce

Verze 3.4.0

2.1.2024

 • změna DPH v cz na 12%
 • nový modul - marketing
 • nový modul - produktové sety
 • nové trackování uložných změn v CMS
 • překlad CMS do EN

Verze 3.3.2 - 3.3.5

1.12.2023 - 24.12.2023

 • přidán Glami feed
 • přidána tabulka výrobců produktů
 • přidání komponent do kategorií produktů
 • přidán repeater pro jednodušší plnění obsahu
 • přidána možnost kopírovat sekce mezi stránkami
 • přiáno hodnocení produktů do detailu produktu
 • oprava práv na stránky

Verze 3.3.1

25.11.2023

 • upravena editace sekcí ve více mutacích
 • přidána možnost multidomén webu
 • přidána možnost sekcí k produktům
 • aktualizace na nette 4 knihovny a nové formulářové prvky
 • optimalizace rychlosti
 • další opravy a vylepšení

Verze 3.3.0

31.10.2023

 • přidáno vyskakovací okno o novinkách v CMS
 • přidány náhledy meta tagů pro Google, Facebook a X
 • přidána podpora sekcí pro články
 • Přidána podpora pro překlady jaz. mutací pomocí DeepL API
 • přidána možnost duplikovat podtabulky
 • přidána možnost verifikace domény přes Google nebo Facebook v nastavení
 • vylepšeno logování aktivity uživatelů v CMS
 • vylepšená podpora klávesnice
 • ostatní drobné opravy a vylepšení

pozn. některé funkcionality mohou vyžadovat aktualizaci implementace webu

Verze 3.2.1 - 3.2.8

22.9.2023 - 25.10.2023

 • přidány práva na jednotlivé stránky
 • přidána možnost duplikovat podtabulky
 • vylepšené XSS zabezpečení formulářů v CMS
 • opravena akce pro duplikaci sekce na stránce
 • další opravy a vylepšení

Verze 3.2.0

15.9.2023

 • aktualizace tinymce editoru na v6
 • aktualizace všech knihoven a závislostí
 • přidány náhledy sekcí na stránce
 • přidána možnost řadit drag&drop více skupin sekcí na stránce
 • přidána možnost v profilu změnit jazyk CMS
 • přidána nová 500 error stránka pro frontend webu
 • vylepšené práva uživatelů dle CRUD schématu
 • další opravy a vylepšení

Verze 3.1.19 - 3.1.20

7.9.2023 - 15.9.2023

 • oprava vytváření odkazu v modulu struktura a stránky
 • další drobné opravy a vylepšení

Verze 3.1.18

5.9.2023

 • přidána možnost skrývat políčka v administraci ve všech formulářích
 • přidána možnost nastavovat název tabulky v anglickém jazyce
 • přidána možnost rozdělit stránku do více skupin sekcí
 • přidán náhled ikon při nastavení ikony tabulky
 • textový editor ve článcích roztažen na celou šířku
 • další opravy a vylepšení

Verze 3.1.17

1.9.2023

 • přidána základní podpora náhledů pro sekce
 • přidány náhledy rive animací
 • nová značka info pro odkaz na tabulku v sekci
 • protahování nadpisu do názvu sekce pro lepší přehled
 • další opravy a vylepšení

Verze 3.1.13 - 3.1.16

22.8.2023 - 25.8.2023

 • přidána podpora pro vlastní script tag ve wsw
 • přidán monaco html editor
 • další drobné opravy a vylepšení

Verze 3.1.10 - 3.1.12

15.8.2023 - 18.8.2023

 • odebráno WEB_URL
 • vylepšený update cms
 • přidány náhledy lottie animací
 • přidáno řazení v e-mailech
 • přidána možnost aktivovat a deaktivovat parametr
 • přidána možnost nastavovat ke každému typu platby vlastní e-mail
 • zamezení dvojkliku při výběru složky
 • aktualizace PHPStan a dalších knihoven

Verze 3.1.9

11.8.2023

 • folderPicker - oprava při smazání hlavní složky
 • přidán monaco css editor
 • vylepšen export mutací do xls

Verze 3.1.7 - 3.1.8

28.7.2023

 • oprava nahrávání souborů se špatnou koncovkou
 • přidány ikony k výběru typu sekce
 • meta description - omezeno na 255 znaků
 • zobrazní v jakých mutacích je záznam aktivní v modulu Tabulky
 • oprava exportu tabulek
 • přidány náhledy svg a gif souborů

Verze 3.1.6

4.7.2023

 • přidány náhledy webp souborů
 • přidána možnost editovat na jedné stránce všechy mutace v tabulkách
 • opraveno nahrávání souborů s neplatnými znaky v názvu
 • změna folder pickeru
 • aktualizace vituum na 1.0

Verze 3.1.5

16.6.2023

 • opraven import dat do tabulek

Verze 3.1.4

9.6.2023

 • vylepšený export a import dat do tabulek
 • upraveno generování URL u stránek

Verze 3.1.3

2.6.2023

 • přidána možnost HTML šablon do wsw editoru
 • přidán interní CMS filepicker do wsw editoru
 • při výběru nové mutace je možné vybrat ze selectu zemí
 • upraveny práva na modul tabulky

Verze 3.1.2

29.5.2023

 • ukončena podpora php <8.2
 • přidán import do datových tabulek
 • přidány rozšiřitelné položky k článku, produktu, stránce
 • přidány kodová označení ke kategoriím
 • přidána možnost řadit typy plateb
 • možnost dělat vlastní výřezy přímo v detailu produktu
 • vylepšeny parametry produktů (řazení, filtrace, zobrazení)
 • možnost vypnout kešování PDF
 • lepší formátování obrázků v cms
pozn. některé funkcionality a dostupnost této verze mohou vyžadovat aktualizaci implementace webu

Verze 3.1.1

17.5.2023

 • možnost rozšiřování cms
 • malé opravy a vylepšení
 • aktualizace knihoven a závislostí

Verze 3.1.0

3.5.2023

 • přidáno trackování historie reklamací
 • možnost aktivovat a deaktivovat štítky produktů
 • nový generátor QR kodů - možnost vložit obrázek do středu
 • soubory - přidána možnost řazení
 • tabulky - přidána možnost ikony do hlavního menu
 • tabulky - přidána možnost řazení v podtabulkách
 • zákazníci - přidána možnost spravovat věrnostní body
 • dashboard - zobrazení počtu nových zpráv z formulářů
 • objednávky - trackování interních komentářů
 • objednávky - možnost nastavit vlastní váhu (ignoruje vypočítáno)
 • objednávky - přidáno trackování zda bylo doručeno dopravcem
 • objednávky - přidán nový stav pro zobrazení objednávky v expedičním modulu
 • přijaté platby - přidána interní poznámka a její editace
 • nastavení - přidána možnost nastavovat ke každému modulu vlastní nastavení
 • nastavení - zobrazení nastavení nyní závisí na viditelnosti modulů
 • statistiky - komplet předělané a upravené
 • sklad - předěláno hromadné naskladnění
 • sklad - přidány hromadné akce
 • tabulky obecně - přidáno kolik mám vybráno položek
 • katalog - upraveny štítky aby byla zohledněna jejich barevnost
 • adresa - přidáno IČDPH pro sk zakazníky
 • ostatní drobné opravy a optimalizace

Verze 3.0.11

31.3.2023

 • struktura a stránky - nyní lze vytvářet globální volitelná pole pro každou stránku
 • struktura a stránky - oprava aby se systémové stránky nezobrazovaly v sitemapě
 • struktura a stránky - schované systémové věci které normální uživatel nepotřebuje vidět
 • soubory - možnost seřadit si soubory dle sloupce v tabulkovém zobrazení
 • uživatelé - vylepšené právování v rámci modulů
 • interní - použití dompdf pro rychlejší generování pdf
 • interní - nahrazení xena api za nové newlogic api
 • interní - použití sharpjs api pro generování obrázků
 • interní - vylepšení a údržba

Verze 3.0.10

22.3.2023

 • pořadí sekcí a zapínání / vypínání sekcí je nově mutovatelné napříč jazokovými mutacemi
 • kategorie článků jsou nově mutovatelné napříč jazokovými mutacemi
 • kopie stránky lze nyní udělat i s podstránkami
 • po kopii stránky má zkopírovaná stránka nově v názvu slovo kopie, pro odlišení od původní stránky
 • meta tagy se nyní dědí z nadřazené stránky v případě pokud by stránka neměla meta tagy vyplněné
 • název stránky se nyní nastavuje u hlavního projektu ve struktuře a stránky, zde lze nastavit i globální meta tagy

pozn. některé funkcionality mohou vyžadovat aktualizaci implementace webu

Verze 3.0.9

1.3.2023

 • filtrace - možnost přípíchnout si konkrétní filtry
 • soubory - možnost přenahráí soubor jiným souborem
 • tabulky - zamknutí editace pokud jednu položku edituje více uživatelů naráz

Verze 3.0.8

13.2.2023

 • nová přepracovaná nástěnka
 • přidána podpora pro php 8.2
 • nahrazení gulp za vituum
 • interní vylepšení a údržba

Verze 3.0.7

20.1.2023

 • vylepšení nahrávání souborů
 • nahrané soubory mají nově lépe čitelný název souboru v url
 • lepší podpora a funkčnost exportu a importu jazykových mutací
 • interní vylepšení a údržba

Verze 3.0.1 - 3.0.6

15.9.2022

 • interní vylepšení a údržba

Verze 3.0.0

5.9.2022

 • první stabilní verze nového CMS

Proč vyzkoušet nové Newlogic CMS?

Snadné a intuitivní ovládání, možnosti vytvoření vlastního rozložení stránek a šablon, jednoduchá správa obsahu. Všechny tyto výhody vám přinese naše nové řešení.
Zobrazit více